Jämställdhet?

I Sverige idag beräknas 290 000 kvinnor och flickor leva under det som räknas som hedersförtryck. Det är en stor del av befolkningen som därmed kontrolleras och förtrycks av sina släktingar. Där friheten är villkorad och begränsad. Det är märkligt att vi i Sverige 2019 tillåtit detta att ske, när vi i själva verket ska vara ett av världens mest jämställda länder.

Vissa argumenterar inte allt för sällan för att hedersförtryck och våld är det samma som mäns våld mot kvinnor. Detta är dock ett helt grundlöst antagande. I situationen där en man slår en kvinna kommer kvinnan att ha möjlighet att frigöra sig från mannen. Kvinnan kommer i det sammanhanget att kunna omge sig med vänner och familj. Mannen som slagit kvinnan kommer därmed få bära all skuld.

Inom hederskulturen kommer kvinnan inte tillåtas att frigöra sig, eftersom det kan skada familjens heder. Väljer då kvinnan att stå upp för sig själv kommer hon att stå helt ensam utan vänner och familj. Beroende på att hon smutsat ner familjens heder. Hederskulturen bidrar också till att stigmatisera kvinnans roll och det rådande kyskhetsidealet öppnar upp ytterligare för att göra kvinnan än mer underlägsen mannen. Något som också är viktigt att poängtera är att det även drabbar HBTQ personer också, vilket är precis lika allvarligt.

I Jönköpings län finns ett så kallat jämställdhetsråd som ska arbeta aktivt med fokusgrupper för att motverka exempelvis prostitution och verka för att stärka barns rättigheter samt även våld i så kallade nära relationer. Det kan tyckas väldigt anmärkningsvärt att hedersförtryck och våld inte har en egen fokusgrupp överhuvudtaget. Frågan är om det beror på okunskap eller bristande intresse, vilket är oklart. Jönköpingslän borde snarare lyfta frågan högt upp på dagordningen för att främja jämställdhet och alla människors rätt till att bestämma över sitt eget liv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s