Vet inte riktigt vad som hände?

Imorgon om jag inte missminner mig är det alltså dags för statsminister omröstning. Mycket talar för Löfven och det är väl ett tänkbart scenario. Noterade att det fanns ett viss missnöje hos vissa av de förtroendevalda eftersom semestern kom att skjutas upp. Tänker att det är en del av uppdraget.

Det är troligtvis det klokaste valet nu att låta det planerade valet sköta nästa representation av de olika partierna. V partiet har alltså fått fler att ansluta sig till partiet, vilket faktiskt vittnar om att det fanns en efterfrågan på en förändring.

Jag tänker att sista ordet inte är sagt, men ser det snarar som något positivt eftersom det kräva stora förändringar inom partierna. Väljarna tycks inte längre köpa det polariserade läget. Och kanske är det så att de inte längre efterfrågar den gamla traditionella vänster och högerskalan.

Därmed finns det en hel del att fundera över och det som blir det viktigaste är att våga utforma en politik som är både pragmatisk och framåtsyftande. Det går kanske inte längre förnya gamla hederliga reformer utan det viktiga är säkerligen att ställa sig frågan vad vill vi och hur ska vi få rätt människor att följa just oss.

Att många människor inte vill se vinster i välfärden är en sak som är säker. Och det borde vara ett vallöfte som samtliga partier borde kunna skriva under på. Däremot läste jag en intressant rapport från SNS som snarare visade att de sämre skolresultaten för de utrikesfödda inte berodde på just skolsegregationen. Utan snarare de bristande språkkunskaperna och socioekonomiska förhållanden.

Den här frågan tycker jag som lärare och evig student är oerhört viktig. Jag anser att vårt skolsystem som bygger på den traditionella enhetsskolan inte klarar av detta uppdrag. Det beror inte på dåliga lärare eller på organisationen utan på att människor utan exempelvis skolbakgrund som inte liknar det svenska utbildningsväsendet får stora svårigheter att ta till sig de kunskaper som krävs i vårt utbildningssystem.

Och devisen om att skolan ska kompensera är en oerhört vacker skrivning, men all forskning inom både språkutveckling och utbildningssociologi visar på att det inte går att kompensera för det. Därför måste det finnas olika vägar inom utbildningssystemet, som dessutom måste få vara mer flexibelt. Men med de lagar och förordningar som finns idag har elever vårdnadshavare stora rättigheter, som syftar i att alla ska ta sig igenom samma kvadrat.

Verkligheten ser inte sådan ut och andelen med olika funktionsnedsättningar tenderar också att öka. I ett skolsystem där alla ska igenom kvadraten, säger det sig själv att detta inte kan fungera. Och vågar inte man inte fundera och börja dra i olika trådar för att skapa fler vägar. Kommer vi således ha fler och fler som inte tar sig igenom systemet. Det är inte lärarnas, rektorerna eller huvudmannens fel eller för den delen de ständigt bristande resurserna.

Utan det handlar helt enkelt om att det skolsystem med paragrafer och styrningar som byggts upp, snarare tenderar att strypa verksamheten och individen. Ingen blir lycklig av att misslyckas…

Jag vet att kommunpolitiker gör så gott de kan, men när de ständigt tvingas att skära i verksamheter som hela tiden får högre och högre krav, blir det inte särskilt bra. Pengar är absolut inte lösningen på allt, men som sagts tidigare det krävs ett system där det finns flera vägar att vandra. Det behöver inte vara fel, utan skulle snarare vara ett bevis på att vi klarar att kompensera för elevens bakgrund.

Hur kanske någon undrar: Ett exempel skulle kunna vara att man läser vissa ämnen, får längre tid på sig vid behov och inte minst ges en möjlighet att exempelvis arbeta med språket en längre tid.

Brister i det svenska språket kommer påverka ens livschanser, så även om man tillåts läsa alla ämnen kommer man ändå inte att exempelvis behärska den akademiska svenskan. Då blir det således svårt att tillgodogöra sig ämnesinnehåll samt klara av högre utbildning. Därför tycker jag att det är viktigt att arbeta med den här frågan. För jag vill att alla ska ha möjlighet att fullfölja sina drömmar oavsett, vilken bakgrund du har.

Lite reflektioner från mig. På återhörande❤️

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s