Att vara en god läsare

Inom lärarkåren diskuteras inte sällan just behovet av att läsa. Dock ser vi snarare en trend i samhället där vi har allt för många barn och ungdomar som inte läser. Det är faktiskt allvarligare än vad vi kanske tror. På sikt skulle bristande läsförmåga kunna bidra till demokratiskt underskott. Många barn och ungdomar läser oftast […]

Jag erkänner…

Gnosjö Kommun har infört nya sopkärl, vilket jag välkomnar med glädje. Dock kan jag konstatera att det krävs en helt annan logistik än tidigare. Igår vid matlagningen när både plastförpackningar och matrester skulle hamna i rätt kärl var det ganska stressigt. En familjemedlem stod och stirrade ner i den gamla soppåsen och tänkte högt och […]

Tacksamhet

En av de sakerna jag lagt in som ett ständigt inslag i mitt liv de senaste 6 månaderna är tacksamhet. Det kan låta banalt, men faktum är att det ger effekt. Du kanske undrar hur? Jo, genom att varje dag en liten stund om dagen tacka för det du tycker om i ditt liv. Låt […]

Att vara tjänsteman

De senaste dagarna har jag sett flera olika artiklar som gör gällande att tjänstemän vid Försäkringskassa fattar beslut som får konsekvenser för människor. Senast idag läste jag en artikel som Dalademokraten skrivit, som gjorde gällande att en tjänstemans beslut vid försäkringskassan resulterade i att en man tog sitt liv. Jag håller med om att det […]

Hedersförtryck

Jag nämnde i ett av mina första inlägg att jag brinner för mänskliga rättigheter. Både utifrån mina studier men även utifrån politiska aspekter. Att grupperingar och människor alltid funnit ett behov av att tillskansa sig makt över andra är inget nytt fenomen. Från 1500- talet och framåt kom Europa påbörja sin sekularisering, vilket gav makten […]