Hedersförtryck

Jag nämnde i ett av mina första inlägg att jag brinner för mänskliga rättigheter. Både utifrån mina studier men även utifrån politiska aspekter. Att grupperingar och människor alltid funnit ett behov av att tillskansa sig makt över andra är inget nytt fenomen. Från 1500- talet och framåt kom Europa påbörja sin sekularisering, vilket gav makten […]