Ett inlägg för Myanmar

Några veckor har gått sedan den slutliga ridån för det lilla pyttelilla hoppet om frihet samt demokrati i detta lilla land. Civil Right Defender vittnar om hur politiker och oliktänkande fortsätter att arresteras. Människor rapporters vara trötta och ledsna på förtrycket, vilket inte minst beskrivits av Internationella Palmecentret.

Förhoppningen finns där om att människor trots sina olika tyckande kan organisera sig, vilket givetvis är förenat med stor fara. Den militäraregimen har under år gjort all typ av organisering nästan omöjlig. Trots att man tvingats att visa upp ett tillåtande klimat, vilket kanske snarare varit ett spel för galleriet för FN och andra organisationer.

Det är svårt och nästan omöjligt för det internationella samfundet att bidra med något just nu. Under flera år har FN;s hjälpinsatser inte kunnat komma fram till stora delar av landet. Det har från Amnestys sida rapporterats att en orsak givetvis varit infrastrukturen, men även militärens ständiga försök att försvåra både juridiskt och genom att ställa till trubbel längs vägarna.

Mitt eget intresse för landet började i och med Rohingya befolkningens situation. Därför är jag nu djupt bekymrad för gruppen som sådan men även andra minoriteters rättssäkerhet. Jag väntar också på vilken ståndpunkt munkväsendet kommer att ta, vilket det varit ovanligt tyst om.

Munkväsendet i Myanmar har stor inverkan på civilsamhället och är en progressiv rörelse trots att den är av Buddhistisk karaktär. En del tror att buddister alltid är fredliga men så är inte fallet, eftersom de har visat sig ligga bakom mycket förtryck. Dock ställs mitt hopp till munkväsendet, eftersom de med vilja faktiskt skulle kunna bidra till förändring, vilket de har visat tidigare. Det förutsätter dock att de ser en nytta av det. Människor i Myanmar sätter stor tilltro till det buddistiska munkväsendet som både har en indirekt rättskipning samt moralisk tolkningsföreträde.

På något märkligt sätt kan inte regimen som sådan komma åt dem på samma sätt, som den politiska oppositionen eftersom man då går i klinch med majoritetsbefolkningens buddistiska tro.

Det finns ingen lösning just nu, men det som nått mig är att människor förmodligen kommer mana till kamp. Kamp är sällan något positivt men det är kanske enda sättet att bli av med den förtryckande militära regimen. Och det enda sättet att skapa en ny grund för landet. Där alla oavsett tillhörighet får möjlighet att påverka det politiska, ekonomiska samt geopolitiska systemet.

Den som lever få se. Om ni har ett intresse för Myanmar och hur de hamnade där hittar ni min Masteruppsats på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1368075/FULLTEXT01.pdf

Där går jag igenom bakgrunden och de svårigheter landet då stod inför. Kan man öka kunskapen för landets situation tänker jag att det i viss mån kan bidra för ett ökat intresse.

Att dra täcket över huvudet

Liksom överskriften gör gällande är det faktiskt precis så jag känner. Trots att jag idag är mitt vanliga jag ganska lik rent energimässigt. Kommer dessa dagar då kroppen är seg som gummi och både själ samt kropp vill inget hellre än att låta dagen passera.

Det är inget att få panik över och jag vet att vi är många som känner så här stundtals, men idag är jag fullständigt nockad. Igår hade vi en stark konjuktion mellan Uranus och Saturnus, vilket givetvis bjöd på spektakulära händelser som dessutom rev upp gammalt som behövde komma upp till ytan. Det löste sig givetvis, men natten bjöd vidare på en valp som hade ont i magen samt ett enormt arbete för kropp och själ att släppa taget om vissa händelser.

Därmed är jag extremt jet laggad idag och vill inget hellre än att sova. Det innebär att minsta lilla projekt blir större än vanligt. Varför skriver jag då detta kanske någon undrar. Jo, för att just berätta att det är okej att ha sådana här dagar och för att inse att man inte är ensam.

Hur känns det då kanske någon undrar. Idag känns det som flera lager av is har smält och att jag sitter här totalt mörbultad. Jag vet att det kommer bli bättre, men jag är dock fortfarande i chock över hur manipulation och psykisk misshandel kan sätta de spåren det gör hos ett litet barn. Hur ondska kan påverka en människas förutsättningar resterande liv i alla delar av det mänskliga livet trots att mycket hamnat i glömska. Hur föräldrar kan vara försvarslösa och inte kunna rädda sina barn från sådana förhållanden, eftersom de själva är manipulerade.

Därför inser jag mer och mer hur viktigt det är att barn får växa upp i trygga och fina miljöer. Med goda och fina vuxna. Den kampen får alltså inte upphöra någonsin.

Det kunde inte komma bättre

En vecka ligger framför mig och jag har typ ingenting inbokat. Lite skrivande och läsning, men det är egentligen enbart njutbart att krypa upp i soffan under en filt med intressant litteratur.

Helgen har med sitt sprakande väder varit oerhört vacker med mycket tid ute i den vackra naturen och vila. Förr hade jag haft panik över att ha en obokad kalender, men nu njuter jag av min ensamhet. Det är förövrigt extremt vackra och glädjefulla energier i omlopp, så egen tid för att landa i det nya är behövligt.

Någon likande det vid en lök där skal efter skal försvinner. Istället framträder det nya och det är en befrielse att säga farväl till allt som varit och släppa taget. Jag är evigt tacksam för mina lärdomar, men lika tacksam när jag ser mönster som det går att säga farväl till. Trots att vår kosmiska budbärare är retro ser jag nya roliga projekt torna upp sig. Där jag rik av min erfarenhet kommer ha så mycket positivt att tillföra. Där även kreativiteten kommer att få blomma ut och ett sammanhang där jag får möjlighet att blomstra i min fulla prakt.

Detta året inleddes med flera beslut och det är mycket fokus på detta under just denna vecka. En tid då jag får vara jag och slippa andras energier och enbart fokusera på mina egna. Jag är tacksam för de insikter jag nått och att jag dag för dag väljer att ta hand om mig. Att kunna njuta av träning och motion är också en sann lycka för det var en stor saknad när den inte kunde vara en del av min vardag.

Livets berg och dalbana har saktat ned och idag står det en person jag inte riktigt känner, men en del av veckans projekt är att just titta närmare på henne. Och det ser ut som ett av målen helt enkelt blir att ta den där statsvetenskapliga examen hon en gång drömde om. Enbart några kurser kvarstår sedan är den sann och det ni är starkt jobbat med tanke på allt annat som tagit tid, men hjärtat ville liksom dit.

Med det sagt ska jag återvända till Max Weber och glädjas åt när han ställer den protestantiska etiken mot den kapitalistiska. Mer intressant än så blir inte denna måndag kväll. Och du kom ihåg att denna vecka är fantastisk för att just materialisera drömmar, så ta chansen.

Just så kan jag tänka

Ett mönster blev synligt i veckan, vilket gav mig nyttig information. Hur vi matats in i ett visst sätt att tänka. Att vissa människor snarare anser sig ha den rätta åsikten och om någon säger något annat ska man trycka till och säga emot.

Detta inträffade på ett möte och oavsett vadjag sade så ägnade en person sig åt att indirekt säga emot hela tiden trots att jag framförde min åsikt. Jag blev givetvis irriterad och kände att detta forumet ville jag inte ägna tid åt.

Därmed insåg jag att det var ett gammalt mönster och jag insåg att jag inte längre bara accepterade det för att vara till lags. Utan insåg att mina åsikter och tyckande är viktigt för mig sedan om andra håller med eller inte rör mig egentligen ryggen.

Jag insåg också att det är just denna typ av bemötande att det finns ett sätt att se på saker som är det rätta. Verkligen inte stämmer utan det finns många olika sätt. Däremot dödar ett sådant bemötande kreativiteten hos andra och det gör inte heller att det leder framåt. Jag insåg också varför jag avskyr dessa typer av möten där trångsyntheten bor. Nämligen av den enkla anledning att den dödar min kreativitet och intellektuella förmåga, som är så viktig och inspirerande för mig.

Dessutom en stor del av min drivkraft och det fria sättet att tänka och skapa ger mig så mycket glädje. Idag har jag njutit av det krispiga grymma vädret, som läker och healar. Dagarna då jag enbart anpassar mig är liksom över utan istället träder en ny starkare och betydligt intressantare människa fram. Den personen ska jag använda mer för att skapa allt det nya här och nu, för det är helt enkelt för trist att lyssna på trångsyntheten och jag inser att det inte går att anpassa sig till den längre.

Vi människor är fria varelse som har makten att bestämma över våra liv. Jag inser att den makten inte ska lämnas över till andras tyckande utan att vi själva ska välja det som resonerar med vår vackra själ.

Fina insikter så här i retrograd fasen och ännu en vecka kvarstår innan den kosmiska budbäraren går framåt. Den ska jag använda väl för att synliggöra andra mönster och personligheter det är dags att säga farväl till. Ta hand om dig✨

Vilken lycka

Att varje dag ha förmånen att skapa framtid här och nu är en ynnest. Att brinna för allas lika värde är något så viktigt och självklart. Att alla oavsett förutsättningar duger och ska vara accepterade samt älskade.

Den senare punkten är en maktkamp inom mig själv och handlar om att jag inte alls ser mig värdig att vara just älskad. Jobbar på det stenhårt och gör stora framsteg, men givetvis också bakåtsteg. Dock är min värdegrund sådan att alla är lika mycket värda och ska ha samma förutsättningar, men inget säger att resorna ska se likadana ut. Och visst är det just som det så vist förespråkats att det är resan mot målet som är det viktiga.

Idag tittade jag på Catwalk och funktionsnedsättningar har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag har lärt mig så mycket och sett hur svårt det kan vara. Det var dock med sådan glädje jag tittade på filmen om dessa vackra och fina människor, som får uppleva en dröm att gå i upplevelse.

Det är berättelsen om att möta rädslor och arbeta med dem. Att inte ge upp att tro på att alla är lika mycket värda. Att älska sig själv och stå upp för den man är. Och att aldrig sluta drömma, för en dröm kan alltid bli verklighet.

Så med ett leende tackar jag för Glada Hudik och det oerhörda viktiga budskapet ni visat. Att få möta dessa underbart vackra människor och höra deras berättelse. Tack🙏

Om att ödmjukt öppna ögonen för utanförskapets klor och hur det kan forma människor och deras vardag. Det är dock också berättelsen om att leva här och nu. Våga tro att allt är möjligt och att vi alla förtjänar våra drömmar. Catwalk berättar också en grym historia om att det inte alltid ser/sett ut så, men vi kan faktiskt skapa det genom att tro att allt är möjligt.

Tacksam för denna fina berättelse som gav oss viktiga diskussioner och reflektioner, som vi kan ta med in i den framtid vi skapar här och nu🙏

Myanmar

Inte för att Myanmars demokratiska utveckling sett särskilt ljus ut utifrån flera olika perspektiv. Inte minst har militären haft kontroll över det juridiska systemet. Att Aung San Sui Kyi dessutom kritiserats för att inte göra något är ingen underdrift. Senast jag arbetade med maktstrukturerna i landet menade inte minst Freedomhouse att Myanmars hopp gällande Demokrati var uteslutet.

Militären har haft järnkontroll. De har kontrollerat media och internet under många år. Att människor i landet lever under förtryck är inget nytt. Ett land med i stort sett alla typer av konflikthärdar. Politiska, juridiska, minoriteters bristande likvärdighet och inte minst den politiska representationen.

Hoppet för en demokratiseringsprocess var sedan länge tämligen död. Dock var det med en stor sorg informationen gällande militärens maktövertagande nådde mig. Att landet har politiska fångar och behandlar oliktänkande ytterst illa och många gånger helt emot de mänskliga rättigheterna är ingen underdrift.

Dock var det återigen en spegel av att landet inte nått dit de vill eftersom bekymret nummer ett: militären kontrollerar de politiska, geopolitiska samt det juridiska systemet.

En förhoppning skulle kunna vara att människor i Myanmar lyckas organisera sig trots att det är oerhört svårt samt förenat med stor fara. Att munkväsendet på något sätt skulle kunna se värdet av ett nytt Myanmar där all får möjlighet att vara representerade.

Mina tankar går till de som satts i politisk gisslan samt tillminoriteterna som alltför länge förföljts och behandlats illa av den egna militären. Bristen på insyn i Myanmar har varit obefintlig men frågan är nu hur den ska se ut.

Jag hoppas innerligt på ett ljus i allt det mörka, men jag tror starkt på nya krafter som kan förändra livssituationen för Myanmar och dess befolkning. I allt det mörka måste det trots allt finnas hopp. Så med de orden sänder jag ljus och hopp till Myanmar, för dt är liksom det enda jag kan göra.

Att lägga ett pussel

2021 har inletts och tempot och tonen det nya året har visat hittills. Är att det är förändringar på gång. Det är ett år som handlar om hälsa och välbefinnande och att hitta sin egen sanna väg. Inte andras utan enbart den egna vägen.

Som ett blixt från en klarblå himmel kom det ett tydligt budskap och åren då jag sprungit runt i ekorrhjulet visade dock att det inte enbart varit av ondo. Plötsligt visste jag vad kompassen pekade och att jag hela tiden egentligen vetat. Tacksam och glad insåg jag att visst ska det handla om politik och samhällsförändring, men inte i någon organisation utan på ett helt annat plan.

Det har varit en stor sorg att behöva lämna, men det fanns liksom inte någon annan utväg. Jag hade kvävts om jag inte valt att gå. Det är en spännande resa, som börjar med ett tydligt beslut och visst kommer det innebära nya studier och arbete vid sidan om. Däremot finns det ytterligare en aspekt som inte alls får glömmas bort och det är just hälsa. Att äta bra och motionera samt göra lite eller mycket av det du älskar för på det sättet blir livet hållbart.

När jag var på botten av min utmattning fanns det inget jag egentligen gladdes och Försäkringskassan underlättade inte precis. Förutom att utförsäkras och ifrågasättandet av mina studier gjorde Försäkringskassan precis allt för att ta det lilla jag gladdes åt togs ifrån mig. Det är en lärdom det där och systemet är inte särskilt vackert och det är inte förrän du står där själv som du inser hur hårt det är. Jag hann inte återhämta mig innan jag tvingades söka nya arbeten och dessutom arbeta heltid, vilket min läkare inte alls ville.

Att vi är beroende av att vara försäkrade för just sjukdom och eventuell arbetslöshet utanför vårt så kallade socialförsäkringssystem är idag ett faktum. Vilket innebär att du vid sjukdom och arbetslöshet i försäkringssystemet, som finansierar våra skatter drygt får 60 % som ersättning för oss som är medel och höginkomsttagare. Något som Daniel Barr och Joakim Palme skrev om på DN-debatt. En del av välfärdsstatens principer var just att alla oavsett skulle gynnas av vårt socialförsäkringssystem, vilket skulle ge trygghet och bidra till att människor såg vinsten med just skatter.

Det är frågeställningar som är viktiga och borde belysas i större utsträckning, för att faktiskt kunna bygga ett samhälle för människor. Och med de samhällsutmaningar vi står inför. Utmaningar som inte alls är de samma som tidigare.

En trevlig vecka önskar jag dig;)

Välkommen

Det nya året kunde inte börja bättre. Med solsken och lugna stabila energier. Där jag befann mig var det hur många som helst ute. Troligtvis inte enbart behovet av att uppfylla nyårslöftet om mer motion.

Själv tar jag inga nyårslöften utan arbetar egentligen mer efter mål. Nyårsafton var med sina energier också ytterst fin för att välkomna nya perspektiv.

Jag har ledigt några dagar till innan tentaperiod och arbete kommer pocka på min uppmärksamhet. Dock ska jag till varje pris njuta av de sista 48 h ledighet. Bara för att jag just kan och vill.

Livet här på jorden är tydligen till för att njutas😉 Fick jag till mig så där plötsligt i höstas. Alltså inte en trägen och trist kamp. Nyårsdagen till ära fick jag dessutom mina årshoroskop skickade till mig.

Älskar att sätta mig ner och läsa dem. När de inte är personliga kan det vara bra att läsa tecknet som du har din födelsesol. Min är tvillingarna, vilket är en av anledningarna till att jag gillar undervisning och kommunicera. Dessutom bör du läsa ditt accendent tecken, som många gånger visar vad du ska sträva mot.

Utifrån aspekten att jag kan mina placeringar kan jag alltså se vad som gäller just mig för kommande år på ett ganska tillförlitligt sätt. Dock kan vi alltid välja vad vi vill göra med de fingervisningar som ges.

Väldigt roligt, men jag har också njutit av underbara promenader med ingen mindre än han som är på bilden. Det är en sann inspiration att se hur en lite valp tar sig an en ny värld med nyfikenhet och glädje. Tacksam för denna lilla krabat och de erfarenheter 2021 kommer att erbjuda mig.

Hur är det med er? Några nyårslöften? Nya målsättningar?

Gott nytt år

Vid ett samtal med min vägledare i början av detta år berättade jag att detta året verkligen skulle bli ett bra år, vilket hen inte alls höll med om😉Bra, visserligen att sätta en sådan intention. Visst, har året stundtals varit riktigt utmanande och gårdagens fullmåne gav klara besked som ett tecken på att det var dags för ytterligare avslut.

Vidare fick jag ännu ett tydligt budskap att det var dags att avsluta och gå vidare mot en ny tid. Det kan inte vara mer passande idag så här på årets sista dag. Många längtar efter att detta år ska ta slut, men effekterna av 2020 kommer följa oss in i framtiden.

Jag är tacksam för alla insikter som kommit till mig detta år. Tacksam för att jag kunnat arbeta. Tacksam för att jag fått tillbringa mycket tid vid havet. Tacksam för att jag även studerar igen. Tacksam för att jag vågat kapa det som inte längre gynnar mig. Tacksam för att min hälsa återigen är på rätt köl och att jag kunnat avsluta detta år med mycket träning samt inre arbete.

Därmed är jag redo att avsluta 2020 idag med god mat och champagne på en plats som varit betydelsefull för min återhämtning.

2021 kommer innebära ny utveckling och hårt arbete. Även att arbeta med balansen och harmonin. Att prioritera sig själv likt syrgasmasken. Göra sådant man älskar och ta hand om den kroppen man har genom träning och bra mat. Dessutom har jag satt upp några nya mål som jag innerligt hoppas kommer att realiseras. Alla bitarna är liksom en del av det nya pusslet som ska läggas.

Den första biten lägger jag nu i skrivande stund genom att jag formulerat ett nytt mål att arbeta mot. I slutändan vet jag att det kommer bli precis som det ska och med de orden vill jag önska dig ett Gott nytt 2021✨

Något nytt

Då var det återigen dags för årets kanske sista summering, som dessutom påverkas av den tilltagande fullmånen i kräftan. Kräftan står för det mjuka och feminina och det är en kraft som ansetts försvagad här på jorden. Istället har vi lagt fokus på hårda och patriarkala energier, något vi inte minst förknippar med det maskulina inom genusforskningen.

Det är alltså dags för den mjuka och feminina energin att återigen stå i sin fulla kraft. Det bådar alltså gott inför det nya året att vi kommer nå en mer balanserad energi mellan just det feminina och maskulina. För mig är den tanken klar och eftersom jag inte minst gärna står upp för den feministiska förhållningssättet inom exempelvis utrikespolitiken rimmar det fint.

Att så att säga säga nej till det hårda och kalla och istället välkomna det mjuka, vackra och feminina inom alla samhällsområden. Att säga farväl till hårda nypor för att ta sig fram och istället följa flödet. Att sluta upp och trampa på varandra. Att istället visa förståelse och acceptans för en bättre värld och det fina är att vi alltid kan börja med oss själva.

Natten som var bjöd på fullmånenergier och det var många insikter som föll ner. Jobbigt och lite sådär lagom smärtsamt, men givetvis för att kunna möta sig själv. Det blir bra och det är så viktigt att inte fly undan allt det där jobbiga och smärtsamma som dyker upp. Känslor av att inte passa in, att vara ovärdig ett bra liv. Usla och förgörande tankar skapade av inpräntade mönster, som säger att jag inte duger och inte förtjänar något bra.

Det är dock bra när det dyker upp för då kan jag göra något åt det. Igår insåg jag efter en shoppingrunda med tryggt avstånd ändå inte kunde vara glad. Trots att jag köpt de där byxorna jag längtat efter och givetvis lite mer för sakens skull. Då kom de där tankarna om att jag minsann inte var värd det och att jag inte borde. Jag hörde helt plötsligt att det inte var mina tankar utan några andras, som överförts på mig. Avundsjukan som riktades mot mig när något gick bra, när jag var glad och hade ett trevligt liv. Likt spjutspetsar trängdes det in att jag minsann inte förtjänade detta.

Det är skönt att göra upp med det förflutna och släppa taget om det som var och idag inser jag allt mer att alla även jag förtjänar sitt allra bästa. Jag kan också bli förvånad över vilken bitterhet och låga frekvenser avundsjukan leder till. Istället för att tänka på allt det man själv vill ha, vilket skapar ett så mycket bättre liv.

Så, inför fullmånen vill jag hylla den feminina energin, förmågan att släppa taget. Att bli medveten om de programmeringar som styr våra tankar. Tankar är starka, så tänk på vad du använder dem till. Jag önskar dig kära läsare ett Gott nytt år✨